Termeni și condiții

Termeni și condiții TOMAS BICICLETE SHOP S.R.L.

Site-ul [www.tomasbike.ro]  este proprietatea TOMAS BICICLETE SHOP S.R.L., denumită în continuare TOMAS BICICLETE SHOP, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J29/951/2015, având CUI 34729684 și codul de înregistrare fiscală [J29/951/2015], având sediul în Municipiul Ploieşti, Strada BIBESCU VODĂ, Nr. 2 bis, Scara A, Etaj 2, Ap. 5, Judet Prahova, având adresa de e-mail: [info@tomasbike.ro] și numărul de telefon: [0747 223 662].

Definiții:

 • Vânzător – TOMAS BICICLETE SHOP, 
 • Site-ul [www.tomasbike.ro], denumit în continuare Site, reprezintă magazinul online TOMAS BICICLETE SHOP, disponibil pe pagina web: [www.tomasbike.ro],
 • Magazinul TOMAS BICICLETE SHOP – magazinul situat înMunicipiul Ploieşti, Strada UNIRII, Nr. 8, Etaj PARTER, Judet Prahova, 
 • Conținut – toate informațiile disponibile pe Site, ce pot fi accesate sau vizualizate prin intermediul unui dispozitiv electronic, inclusiv orice e-mail transmis de către Vânzător către un cumpărător sau potențial cumpărător, orice informație transmisă de către Vânzător către un cumpărător sau un potențial cumpărător, 
 • Cumpărător – orice persoană fizică cu vârsta peste 18 ani sau persoană juridică care plasează o comandă pe Site, 
 • Consumator – orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, aşa cum sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor,
 • Produsorice produs sau serviciu vândut de către TOMAS BICICLETE SHOP prin intermediul Site-ului,
 • Comandă – orice comandă plasată de către Cumpărător pe Site, prin intermediul căreia Cumpărătorul transmite Vânzătorului prin intermediul Site-ului sau prin e-mail intenția de a a cumpăra un produs sau mai multeproduse disponibile pe Site,
 • Contract la distanţă – orice contract încheiat între profesionist şi consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanţă organizat, fără prezenţa fizică simultană a profesionistului şi a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanţă, până la şi inclusiv în momentul în care este încheiat contractul,
 • Cont – secțiunea de pe Site ce poate fi accesată prin înregistrare, iar ulterior înregistrării, prin autentificare,  în baza adresei de e-mail a Cumpărătorului și a parolei setate de către Cumpărător, ce cuprinde informații referitoare la comenzile anterioare ale Cumărătorului, facturile și garanțiilor produselor aferente acestora,
 • Coșul de cumpărături – secțiunea de pe Site care permite Cumpărătorului să selecteze produsele pe care dorește să le cumpere în momentul respectiv sau la o dată ulterioară, 
 • Echipamente electrice şi electronice, denumite în continuare EEE – echipamente care sunt dependente de curenţi electrici sau câmpuri electromagnetice pentru a funcţiona corespunzător şi echipamente pentru generarea, transferul şi măsurarea acestor curenţi şi câmpuri, proiectate pentru utilizarea la o tensiune nominală de maximum 1.000 de volţi, pentru curent alternativ, şi 1.500 de volţi, pentru curent continuu,
 • Deşeuri de echipamente electrice şi electronice, denumite în continuare DEEE – echipamentele electrice şi electronice care constituie deşeuri în sensul pct. 9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, inclusiv componentele, subansamblele şi produsele consumabile care fac parte integrantă din produs în momentul în care acesta devine deşeu, 

Aplicarea termenilor și condițiilor

Termenii și condițiile sunt aplicabile comenzilor plasate și finalizate de către Cumpărător pe Site. 

Prevederile termenilor și condițiilor sunt parte integrantă din constractul de vânzare încheiat între THOMAS BICICLETE SHOP SRL și Cumpărător și redau drepturile și obligațiile Cumpărătorului, precum și drepturile și obligațiile TOMAS BICICLETE SHOP în cadrul relației lor contractuale. 

Prin utilizarea Site-ului, rezervarea unui Produs sau plasarea unei Comenzi, Cumpărătorul declară în mod expres că a citit și a înțeles prevederile Termenilor și Condițiilor, precum și caracterul obligatoriu al acestora. 

Încheierea contractului de vânzare

Plasarea Comenzilor pe Site se poate realiza atât direct de pe Site, cât și din secțiunea contului de client disponibilă pe Site, prin adăugarea produselor în Coșul de cumpărături. Finalizarea comenzilor se realizează prin efectuarea plații produselor adăugate în Coșul de cumpărături, într-una din modățitățile de plată indicate în mod expres pe Site.

Adăugarea unui Produs în Coșul de cumpărături, fără a finaliza comanda, nu determină înregistrarea comenzii sau rezervarea Produselor adăugate în Coșul de cumpărături.

Prin finalizarea comenzii pe Site, Cumpărătorul își exprimă în mod expres consimțământul pentru a fi contactat de către TOMAS BICICLETE SHOP în legătură cu Comanda plasată.

În vederea plasării unei Comenzi este necesară completarea de către Cumpărător a datelor de contact menționate în Formularul de comandă. Datele Cumpărătorului sunt confidențiale și sunt păstrate securizat.

Corectitudinea și caracterul complet ale datelor pe care Cumpărătorul le completează în Formularul de comandă sunt în sarcina Cumpărătorului.

Procesarea Comenzilor se va efectua pe durata programului de lucru al TOMAS BICICLETE SHOP, care este disponibil pe Site,  și va fi confimată ulterior prin e-mail.

Anterior finalizării comenzii pe Site, Cumpărătorul va fi informat cu privire la următorele aspecte:

 • Disponibilitatea Produsului comandat, 
 • Caracteristicile esențiale ale Produselor selectate,
 • Costurile de livrare în funcție de opțiunea de livrare aleasă de Cumpărător, 
 • Modalitățile de plată disponibile, 
 • Valoarea totală a comenzii.

Site-ul este actualizat cu regularitate, astfel încât informațiile publicate să fie în acord cu realitatea.

Cumpărătorul va fi informat desprea preluarea unei Comenzi plasate pe Site printr-un e-mail transmis de TOMAS BICICLETE SHOP.

Vă rugăm să aveți în vedere că notificarea privind primirea unei Comenzi sau rezervarea unui Produs pe Site nu reprezintă acceptarea Comenzii. 

Contractul de vânzare dintre Cumpărător și TOMAS BICICLETE SHOP se consideră încheiat în momentul primirii de către Cumpărător a informării privind acceptarea Comenzii, transmisă de TOMAS BICICLETE SHOP prin e-mail, la adresa de e-mail comunicată de către Cumpărător. 

Vă rugăm sa aveți în vedere că produsele publicate pe Site sunt disponibile în limita stocului fizic disponibil. În acest sens, în situația în care Produsul comandat nu mai este pe stoc la momentul procesării Comenzii, TOMAS BICICLETE SHOP poate anula Comanda plasată pe Site.

În cazul în care plata prețului Produsului  a fost efectuată anterior anulării Comenzii,  TOMAS BICICLETE SHOP va restitui Cumpărătorului toate sumele achitate de către acesta pentru Produsul respectiv. 

Prețul și modalitățile de plata

Prețurile afișate pe Site sunt exprimate în Lei și includ taxa pe valoare adăugată (TVA), conform legislației aplicabile.

În cazul EEE, prețul include costurile colectării, tratării şi eliminării în condiţii de protecţie a mediului. Aceste costuri sunt evidențiate în mod separat pe Site sau pe factura aferentă EEE cumpărat. 

Menționăm că prețurile afișate pe Site  nu includ taxa de livrare, cu excepția situațiilor în care se prevede în mod expres pe Site faptul că pentru Produsele respective taxa de livrare este inclusă în preț.

Prețul valabil al Produsului comandat de pe Site este cel afișat pe Site la momentul înregistrării comenzii.

TOMAS BICICLETE SHOP poate actualiza oricănd prețurile Produselor vândute prin intermediul Site-ului. Ulterior actualizării prețurilor, prețurile afișate anterior pe Site își pierd valabilitatea.

Comenzile plasate on-line pot fi achitate în oricare dintre următoarele variante:

 • În numerar, în sistem ramburs, la livrare sau la ridicarea Produselor comandate din magazinul TOMAS BICICLETE SHOP,
 • Prin ordin de plată sau prin virament bancar, 
 • On-line cu cardul: [VISA, MASTERCARD, MAESTRO], conform prevederilor legale aplicabile.

Modalități de livrare a Produselor

TOMAS BICICLETE SHOP livrează Comenzile la orice adresă din România indicată de Cumpărător în Comandă, prin intermediul următoarelor firme de curierat rapid:……….

TOMAS BICICLETE SHOP nu livează Comenzi în afara teritoriului României.

În vederea intrării în posesia Produselor comandate, Cumpărătorul poate să ridice Produsele comandate din magazinul TOMAS BICICLETE SHOP, în cazul în care Cumpărătorul a selectat această opțiune în momentul plasării Comenzii. 

TOMAS BICICLETE SHOP va trimite Produsele ambalate corespunzător împreună cu documentele și accesoriile aferente acestora. 

În cazul în care Cumpărătorul optează pentru livrarea la domiciliu sau la o altă adresă indicată de către acesta, a unei biciclete sau a unui alt Produs care necesită montare, facem următoarele precizări:

 • Produsele comandate vor fi livrate în ambalajul producătorului Produsului respectiv, 
 • În vederea punerii în funcțiune a bicicletei sau a unui alt Produs care necesită montare, Cumpărătorul poate opta fie pentru montarea bicicletei de către acesta, fie pentru prezentarea produsului care necesită montare  în magazinul TOMAS BICICLETE SHOP în vederea montării de către personalul TOMAS BICICLETE SHOP,
 • În cazul în care Cumpărătorul opteză pentru montarea personală a bicicletei sau a unui alt Produs care necesită montare, TOMAS BICICLETE SHOP nu răspunde pentru montarea necorespunzătoare efectuată de către Cumpărător.
 • În cazul comandării unei biciclete, este necesară înscrierea în certificatul de garanție al acesteia a numărului de serie. În vederea înscrierii numărului de serie al bicicletei în Certificatul de garanție, Cumpărătorul poate, fie să înscrie această serie personal, fie să se prezinte în magazinul TOMAS BICICLETE SHOP în vederea efectuării înscrierii de către personalul TOMAS BICICLETE SHOP. 

La primirea Comezii, vă rugăm să verificați Produsele primite. În cazul în care Produsele prezintă vicii aparente, vă rugăm să le indicați pe AWB-ul de însoțire a Produselor comandate.

Termen de livrare

Produsele comandate prin intermediul Site-ului vor fi livrate într-un temen standard  de [_]-[_] zile lucrătoare,  de la data primirii e-mailului de confirmare a Comenzii de către Cumpărător. 

Termenul de livrare standard poate suferi modificări, în situații excepționale determinate de cauze neimputabile TOMAS BICICLETE SHOP SRL și necontrolabile de către acesta din urmă.

În cazul în care livrarea nu a putut fi efectuată în termenul de livrare standard indicat, sau într-un termen de 30 de zile de la data primirii e-mailului de confirmare a Comenzii de către Cumpărător, acesta din urmă poate solicita TOMAS BICICLETE SHOP livrarea Produsului într-un un termen suplimentar, calculat prin raportare la situația excepțională respectivă.

În cazul în care livrarea Produsului nu se va putea realiza în termenul suplimentar acordat TOMAS BICICLETE SHOP de către Cumpărător, Cumpărătorul va avea dreptul să solicite încetarea contractului de vânzare și restituirea sumelor achitate pentru respectivul Produs. 

În această situație TOMAS BICICLETE SHOP va restitui sumele achitate de către Cumpărător în termen de [15] zile lucrătoare de la data la care Cumpăratorul a informat TOMAS BICICLETE SHOP despre decizia lui de încetare a Contractului. 

Costurile livrării

Costurile livrării produselor comandate pe Site includ TVA și sunt cele enumerate în continuare:

………………….

Livrarile se vor efectua numai catre adresa/adresele mentionate in comenzile plasate. Beneficiati de transport GRATUIT pentru comenzile cu valoare ce depaseste 500 lei.
Pentru comenzile care au valoare mai mica sau egala cu 500 lei, transportul are o valoare fixa in cuantum de 30 lei indiferent de destinatie (oriunde in Romania) si de dimensiunile coletului. Taxa de transport va aparea pe factura impreuna cu restul produselor comandate, cumparatorul nemaiplatind nimic in plus curierului in afara de valoarea comenzii confirmate.

Transferul proprietatii asupra Produselor

Dreptul de proprietate asupra Produselor TOMAS BICICLETE SHOP va fi transferat Cumpărtorului la momentul livrării acestora, ulterior efectuării plății de catre Cumpărător.

Garantia legală de conformitate a Produselor

Produsele vândute de TOMAS BICICLETE SHOP beneficiază de garanție, conform prevederilor Legii 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, precum și a certificatelor de garanție ale Produselor, astfel cum acestea sunt oferite de către producătorii acestora. 

În vederea efectuării unei solicitări în baza garanției, Cumpărătorul trebuie să prezinte Produsul defect însoțit de copia bonului fiscal sau a chitanței și certificatului de garanție al Produsului defect în original. În situația în care Produsele pentru care se efectuează o solicitare în baza  garanției  sunt prezentate neînsoțite de documentele menționate, aceste Produse pot fi returnate Cumpărătorului fără a li se acorda garanție. 

Vicii

Viciile aparente ale Produselor trebuie notificate TOMAS BICICLETE SHOP în termen de cel mult [_] de la livrarea Produselor. 

În cazul în care Produsele comandate prezintă deteriorări determinate de condițiile de livrare, Cumpărătorul se obligă să notifice aceste aspecte curierului la primirea Produselor. 

Retragerea garanției

Dreptul la garanție al Cumpărătorului se pierde în situația în care acesta deteriorează Produsul respectiv. În cele ce urmează vom enumera, cu titlu exemplificativ, nelimitativ, comportamente ale Cumpărătorului ce determină pierderea garanției:

 • Efectuarea unor reparații în mod necorespunzător, 
 • Bicicleta comandată a fost utilizată în competiții sportive, 
 • Bicicleta comandată a fost dată spre închiriere,
 • Utilizare produsului în mod necorespunzător (de exemplu: bicicleta a fost implicată într-un accident, a fost lovită etc.),
 • Defecte mecanice cauzate de încercarea de reparare a Produsului de către Cumpărator sau de o altă persoană neautorizată, 
 • Numărul de serie al bicicletei nu corespunde cu cel înscris în certificatul de garanție.
 • Bicicleta a fost depozitată în condiții improprii (ex: parcată în aer liber) și această prezintă urme de rugină.

Răspunderea contratuală

TOMAS BICICLETE SHOP poate anula comanda plasată de către Cumpărător pe Site, în oricare din următoarele situații:

 • Cardul Cumpărătorului nu a fost acceptat de către banca emitentă a acestuia în vederea efectuării plății prețului Produsului comandat de pe Site, 
 • Plata on-line a Produselor comandate de pe Site a fost refuzată de către procesatorul de carduri bancare agreat de către TOMAS BICICLETE SHOP,
 • Datele de facturare sau de livrare completate de către Cumpărător pe Site sunt incorecte sau incomplete, 

TOMAS BICICLETE SHOP nu va răspunde pentru prejudiciile cauzate de funcționarea necorespunzătoare, respectiv de nefuncționarea Site-ului. În funcție de rezoluția dispozitivului de pe care Cumpărătorul accesează Site-ul, pot apărea variații ale nuanțelor Produselor prezentate pe Site.

Riscul de pierdere sau de deteriorare a Produselor este transferat Cumpărătorului în momentul în care acesta sau o parte terţă desemnată de către acesta, alta decât curierul, intră în posesia fizică a Produselor. Cu toate acestea, riscul este transferat Cumpărătorului  în momentul livrării Produselor către curier, dacă curierul care a fost mandatatt de către Cumpărător să transporte Produsele nu face parte dintre variantele de curieri propuși de TOMAS BICICLETE SHOP, fără a aduce atingere drepturilor Cumpărătorului  faţă de curier.

Modalitatea de soluționare a reclamațiilor

Eventualele neînțelegeri/conflicte/litigii apărute între Cumpărător și TOMAS BICICLETE SHOP vor fi soluționate amiabil. În acest caz, rugam Cumpărătorii ca, în situația în care sunt nemuțumiți de Produsele comandate, sa ne informeze la adresa de e-mail [_] sau la numărul de telefon [_] în vedera rezolvării în mod amiabil a acestor situații. 

Informații privind soluționarea alternativă a litigiilor, pot fi accesate la următorele link-uri:

În cazul în care nu este posibilă rezolvarea amiabilă a eventualelor neînțelegeri apărute între Cumpărător și TOMAS BICICLETE SHOP, se vor aplica prevederile ablicabile naționale, iar litigiile vor fi înaintate spre rezolvare instanţelor judecătorești competente din [∙]. 

Informații privind DEEE 

Prin raportare la prevederile Ordonanței de urgență nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, precum și cele ale Ordonanței de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, vă rugăm să aveți în vedere următoarele aspecte:

 • Simbolul de mai jos indică faptul că EEE fac obiectul unei colectări separate și reprezintă o pubelă cu roţi barată cu o cruce:
 • În cazuri excepţionale în care, datorită dimensiunii EEE cumpărat sau funcţiei acestuia, aplicarea simbolului pe EEE nu este posibilă, simbolul indicat mai sus se aplică pe ambalaj, pe instrucţiunile de utilizare şi pe certificatul de garanţie al EEE,
 • Cumpărătorul are obligația de a colecta separat DEEE şi de a nu elimina DEEE împreună cu deşeurile municipale nesortate,
 • DEEE pot fi colectate direct la magazinul BICICLETE SHOP, în spațiul special amenajat în acest sens,  precum și la centre de colectare organizate de operatori economici autorizați pentru colectarea DEEE,
 • Cumpărătorii au posibilitatea de a preda DEEE în mod gratuit la punctul de colectare specific la momentul cumpărării unui nou Produs nou din aceeași categorie; 
 • TOMAS BICICLETE SHOP aplică politica de colectare a DEEE în sistem de preluare a EEE unul la unul, conform prevederilor legale aplicabile,
 • TOMAS BICICLETE SHOP asigură colectarea DEEE, în timpul programului de lucru, astfel cum acesta este publicat pe Site, în mod gratuit, fără obligatia Cumpărătorilor de a cumpăra un alt EEE, în cadrul magazinului TOMAS BICICLETE SHOP.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Avem rugămintea să citiți Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, ce poate fi accesată la urmatorul link: [_].

Fololsirea Cookie-urilor

Avem rugămintea să citiți Politica de Cookies, ce poate fi accesată la urmatorul link: [_].

Forța majoră

Cumpărătorul și TOMAS BICICLETE SHOP nu vor fi răspunzători pentru neexecutarea obligațiilor lor contractuale, în situația în care o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este determinată de  un eveniment de forta majora, sub condiția notificării scrise a celeilalte părți în termen de 10 zile de la data producerii cazului de forță majoră.

Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil.

Divizarea Contractului

Dacă orice clauza a acestor Termeni și Condiții este considerată de instanță sau de o altă autoritate competentă nevalabilă, nelegală sau neexecutabilă atunci acea clauză va fi disjunsă de restul prevederilor Termenilor și Condițiilor, care vor continua să fie valabile și executabile în condițiile legii. 

Dreptul de autor

Conținutul Site-ului reprezintă proprietatea exclusivă a TOMAS BICICLETE SHOP și este protejat de prevederile legale aplicabile cu privire la dreptul de autor. 

Cumpărătorul  sau orice altă persoană care accesează Site-ul are dreptul de a utiliza informațiile și conținutul Site-ului exclusiv în scop personal, pentru informare și plasare de Comenzi, potrivit Termenilor și Condițiilor 

Cumpărătorului sau oricărei alte persoane care accesează Site-ul nu îi este permisă alterarea, modificarea sau utilizarea Conținutului în alte scopuri decât cel de informare și cel de plasare a unei Comenzi. 

Orice Conținut care este accesibil Cumpărătorului sau unei alte persoane este guvernat de Termenii și Condițiile TOMAS BICICLETE SHOP. 

Legea aplicabila 

 Relația contractuală dintre Cumpărător și TOMAS BICICLETE SHOP va fi guvernată de legea română.

Prevederi finale

Urmare a acceptarii Termenilor și Conditiilor, Cumpărătorul declara că luat cunostinta despre toate aspectele legate de plasarea unei comenzi sau efectuarea unei rezervări pe Site [_]. 

Totodată, Cumpărătorul declară ca a citit și înteles fiecare clauză a Termenilor și Conditiilor.

Termenii și Condițiile includ toate elementele esențiale și secundare asupra cărora Cumpărătorul și TOMAS BICICLETE SHOP au convenit, neexistând niciun aspect neconvenit în mod expres.